Audyt bezpieczeństwa aplikacji

 

Sprawdzenie stanu tzw. aplikacji webowych to analiza kodu oprogramowania pozwalającego użytkownikowi pracować na zasobach sieci firmowej i internetu. Są one bowiem – ze względu na zadanie, które pełnią – najbardziej narażone na infiltrację z zewnątrz. Z tego względu stanowią główny cel ataków ze strony szkodliwego oprogramowania i elektronicznych włamywaczy.


Audyt aplikacji do pracy w sieci dokładnie oceni ryzyko i rozmiary możliwych szkód.