Audyt bezpieczeństwa sieci

Internet to podstawowe źródło zagrożeń dla sieci firmowej, dlatego w ramach audytu:

Poddamy analizie wszystkie punkty styku sieci firmowej z Internetem, czyli serwery dostępowe (zarówno www – do przeglądania stron, jak i ftp – do wymiany plików).

Sprawdzimy, czy urządzenia kontrolujące przepływ danych (routery, switche) zostały zainstalowane prawidłowo, a ich ustawienia gwarantują bezpieczną wymianę informacji.

Skontrolujemy stacje robocze pod kątem możliwości wewnętrznego włamania do sieci – przez pracownika, lub osobę nieuprawnioną.


Wypróbujemy skuteczność zabezpieczeń wszystkich punktów,
przez które można włamać się do sieci Twojej firmy.