Ochrona i bezpieczne niszczenie danych

 

Informacje to najcenniejszy skarb każdej firmy – czy w formie know-how, czy końcowego produktu dla klienta.


System informatyczny powinien w każdej sytuacji otaczać dane szczególną troską – od ich wprowadzenia do systemu, aż do chwili, gdy zostaną skasowane.


Podejmiemy się kompleksowego zabezpieczenia firmowych danych: