Zabezpieczanie komputerów

Sprzęt, na którym pracuje kadra firmy, może stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Po pierwsze – łączenie się z internetem jest źródłem zagrożeń dla sieci firmowej.

Po drugie – porty komunikacyjne urządzeń umożliwiają nieautoryzowane kopiowanie danych, lub ingerencję w system firmowy.


Chociaż ochrona antywirusowa jest ważnym elementem zabezpieczenia komputerów, nie gwarantuje im pełnego bezpieczeństwa.


Programy antywirusowe nie dają również możliwości monitorowania pracy sprzętu, ani kontroli jego wykorzystania.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz rozszerzyć możliwości zawiadywania komputerami pracowników: