Zabezpieczanie serwerów

Serwery są najważniejszymi punktami sieci firmowej. To na serwerach gromadzona jest przeważająca część danych firmowych i tu zainstalowane są systemy zawiadujące całą firmową siecią .


Serwery są sercem Twojej sieci firmowej, dlatego troska o ich sprawne
i wydajne działanie jest szczególnie wskazana.


Aby usprawnić działanie infrastruktury IT Twojej firmy: