Zabezpieczanie sieci komputerowych

 

Sieć firmowa to wszystkie połączone ze sobą urządzenia komputerowe działające w przedsiębiorstwie. Istnienie sieci to fundamentalne korzyści związane z centralizacją zarządzania, eliminacją zbędnego obciążenia i przyspieszeniem komunikacji. Jednak jej istnienie wiąże się z nowymi zagrożeniami:


Wydajna praca firmy zależy od eliminacji zagrożeń dla jej sieci wewnętrznej.


Aby zapobiec szkodom wywołanym przez incydenty informatyczne , oprócz zabezpieczenia sieci przed złośliwym oprogramowaniem i włamaniami, wprowadzimy: