Analizy śledcze

 

Odtworzymy przebieg incydentu informatycznego, który wyrządził szkody Twojej firmie.


Zbadamy mechanizm zdarzenia i przygotujemy raport z wnioskami dotyczącymi luk w systemie zabezpieczeń informatycznych.


Dokonamy wstępnych ustaleń dotyczących odpowiedzialności za incydent oraz jego kwalifikacji prawnej.

 

Dodatkowo możemy zaproponować sposób usunięcia luk wykrytych podczas badania zdarzenia oraz dokonać odpowiednich poprawek zabezpieczeń.