Wyszukiwanie danych

 

W razie podejrzeń, że któryś z pracowników prowadzi działalność szkodliwą dla firmy, pierwszym krokiem jest odnalezienie danych, które potwierdzałyby takie działania oraz dostarczyły więcej informacji (określając np. skalę szkód, lub sposób ominięcia zabezpieczeń).


Dzięki zaawansowanym narzędziom informatyki śledczej odnajdziemy informatyczne ślady szkodliwych dla Twojej firmy działań – nawet gdy sprawca starał się je ukryć, lub skasować.


 

W przypadku poważnych incydentów, polecanym przez nas uzupełnieniem usługi wyszukiwania danych jest zabezpieczenie znalezionych dowodów według procedury sądowej.