Zabezpieczanie dowodów

 

Zabezpieczymy dla celów dowodowych informacje zebrane na nośnikach danych. Stworzymy binarną kopię struktury danych na nośniku.

Ta niezbyt długa procedura wymaga jedynie dostępu do danych na oryginalnym nośniku  i nie ingeruje w urządzenie.


Sporządzona kopia zachowuje wartość dowodu sądowego dzięki kryptograficznym metodom potwierdzania zgodności danych.


 

W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw proponujemy kompleksowe wsparcie dochodzeń firmowych.