Monitorowanie problemów w kluczowych aplikacjach

Im więcej aplikacji, im większy stopień ich skomplikowania, tym większe ryzyko wystąpienia problemów – tak w pracy pojedynczych programów, jak i na styku współpracujących ze sobą systemów.

Błędy oprogramowania działającego w sieci Twojej firmy powodują

Stanowią więc zagrożenie dla wydajności pracy i bezpieczeństwa sieci.


Zlecając nam wprowadzenie monitoringu kluczowych aplikacji
zapobiegasz groźnym dla firmy incydentom


Dzięki rozwiązaniu nadzorującemu pracę aplikacji administrator sieci zyskuje wygodne i skuteczne wsparcie umożliwiające: