Wykrywanie nadużyć

Pole do popełniania nadużyć poszerza się wraz z rozwojem firmy. Gdy koncentrujesz się na myśleniu w skali globalnej, przekazując podwładnym nowe kompetencje, niektórzy mogą je wykorzystać do działań na szkodę firmy, nie wytrzymując presji nowych wyzwań.

Tradycyjne formy kontroli, takie jak badania audytowe, przestają się sprawdzać w przypadku dużych firm. Ze względu na wielkość materiału, analizy dotyczą jedynie zgodności dokumentów, w dodatku są tylko wyrywkowe.


Kiedy rośnie ryzyko nadużyć, a maleje szansa ich wykrycia, pobieżne audyty nie ochronią Twojej firmy


Mamy dla Twojej firmy efektywne rozwiązanie

Ekspercki system analizy wstecznej, który pozwoli z dużą dokładnością wychwycić podejrzane działania.

Rozwiązanie śledzi na bieżąco wszystkie operacje firmy mające odbicie w systemie informatycznym. Zebrane informacje porówna z danymi zgromadzonymi zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródłach, raportując o podejrzanych powiązaniach – takich jak np. facebookowa znajomość kierownika działu zaopatrzenia z dostawcą, czy kolejne numery faktur wystawianych przez dostawcę (co wskaże, że nie prowadzi on żadnej innej działalności). Etap końcowy to analiza i weryfikacja wykrytych powiązań.

Ponieważ system oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji, jego dokładność będzie wciąż wzrastać.

 

Pełne wsparcie działania systemu

Oprócz standardowej obsługi technicznej udzielimy Twojej firmie dodatkowego wparcia. W zależności od preferowanego przez Ciebie wariantu zapewnimy: