Zapobieganie wyciekowi danych

Do wycieku danych najczęściej dochodzi wskutek umyślnego, lub omyłkowego przekazania przez pracownika poufnych materiałów osobie niepowołanej, lub kradzieży urządzenia zawierającego informacje służbowe.


Wyciek danych z sieci wewnętrznej jest – obok ataków zewnętrznych – najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji Twojej firmy.


Aby zapobiec szkodom jakie może spowodować wyciek danych, wdrożymy w Twojej firmie system kompleksowej ochrony: