Odzyskiwanie danych

daneAwaria nośnika, albo skasowanie danych nie musi oznaczać, że informacje zostały bezpowrotnie utracone. Odzyskamy dane firmowe i prywatne, utracone na skutek przypadkowego skasowania, lub awarii sprzętu.

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy dane zostały skasowane celowo, by ukryć ślady szkodliwej dla firmy działalności. W takiej sytuacji odzyskamy dane wg procedury sądowej – uzyskana kopia zostanie dopuszczona jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 


Pamiętaj, żeby przed procedurą odzyskiwania danych z nośnika nie dokonywać na nim żadnych operacji – szczególnie niczego nie zapisuj! Tzw. nadpisanie utrudni, lub wręcz uniemożliwi odzyskanie utraconej informacji!


Przedstaw nam swoje potrzeby lub zapytaj co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Napisz do nas!

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.