Odzyskiwanie danych według procedury sądowej

Procedura stworzenia kopii binarnej struktury danych na nośniku gwarantuje identyczność z informacjami utrwalonymi na oryginalnym nośniku. Kopiowany jest bowiem cały tzw. obraz nośnika – włącznie w plikami systemowymi, oraz informacjami skasowanymi (zwykłe kasowanie nie usuwa bowiem danych, a jedynie ich „etykietkę”, czyniąc plik niewidocznym dla systemu).

Całkowita identyczność kopii w stosunku do oryginału zostaje potwierdzona dzięki kryptograficznemu „odciskowi palca”, czyli porównaniu identyczności raportów z prześledzenia zawartości kopii i oryginału.


Algorytmy potwierdzania zgodności danych są niemożliwe do sfałszowania, dlatego zastosowanie procedury sądowej gwarantuje wartość dowodową kopii.


W razie potrzeby nasi eksperci wykonają taką kopię w sposób dyskretny, nie powodujący zbędnego zamieszania.