Wykrywanie i prewencja nadużyć

W co dziesiątej polskiej firmie wystąpiły znaczące nadużycia

Dane opublikowane przez Ernst&Young w 2011 roku dotyczą tylko spraw wykrytych. Raporty alarmują, że przynajmniej 16% spośród nich wyszło na jaw jedynie przypadkiem.

To tylko statystyka, jednak gdy ponad połowa badanych ocenia organy ścigania jako nieskuteczne – a zatem wierzy w bezkarność sprawców – pokusa sięgnięcia po nieswoje rośnie.

Czy naprawdę stać Cię na to, by wierzyć że problem znaczących nadużyć dotknął którąś z dziewięciu innych firm? Czy zarządzanie ryzykiem ma bazować na wyrywkowych audytach i przypadku?

 

System skuteczniejszy od audytora

Oferujemy Ci rozwiązanie zarówno skuteczniejsze, jak i tańsze od tradycyjnych form kontroli – informatyczny system wstecznej analizy danych oparty na zasadzie data mining.

System na bieżąco śledzi wszystkie informacje gromadzone w firmie, porównując je ze sobą oraz z zewnętrznymi źródłami danych w poszukiwaniu podejrzanych powiązań. Może to być np. facebookowa znajomość kierownika działu przetargów i wybranego oferenta.

 

Ekspercki system informatyczny to pięć przewag nad tradycyjnym audytem:

1. Całościowo sprawdza informacje – w przeciwieństwie do wyrywkowej kontroli stosowanej przy audycie, algorytmy śledcze biorą pod uwagę wszystkie informacje, do których mają dostęp – także w przypadku pomijanych przez audyt aspektów funkcjonowania firmy.

2. Weryfikuje dane w oparciu o zewnętrzne źródła – tropi powiązania nie tylko wewnątrz firmy, lecz w ramach standardowej procedury korzysta również z dostępnych w sieci informacji na temat sprawdzanych faktów.

3. Natychmiastowo przetwarza dane – korzystając z mocy obliczeniowej sieci firmowej, zaawansowane algorytmy analizują bieżące dane z szybkością niedostępną nie tylko pojedynczemu człowiekowi, lecz nawet grupie specjalistów.

4. Oszczędzasz na stawkach godzinowych – w przeciwieństwie do audytorów rozliczających się według czasu pracy, podstawowe koszty systemu związane są z jego wdrożeniem oraz obsługą techniczną. Pozostałe wydatki związane są wyłącznie z utrzymaniem ogólnej infrastruktury informatycznej.

5. To Ty decydujesz, co dalej – zebrane informacje są własnością firmy i przysługuje Ci pełne prawo decyzji, co do sposobu ich wykorzystania.


Taniej, szybciej, skuteczniej – to niezaprzeczalne zalety komputerowej analizy powiązań w porównaniu z tradycyjnymi formami kontroli.


 

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie

Jako uzupełnienie wdrożenia systemu wstecznej analizy danych, oprócz obsługi technicznej oferujemy rozszerzone wsparcie produktu:

Jednoczenie polecamy świetne narzędzie do podniesienia skuteczności systemu data mining.

Monitoring stanowisk roboczych:

 

Zawsze zgodnie z prawem

Dzięki współpracy z ekspertami z dziedziny prawa i bezpieczeństwa gwarantujemy pełną legalność podejmowanych przez nas działań.

Przedstaw nam swoje potrzeby lub zapytaj co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Napisz do nas!

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.