Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Łatwy dostęp do sieci bezprzewodowych to wygoda przy ich wdrażaniu i użytkowaniu. Niestety, z punktu widzenia bezpieczeństwa zaleta staje się wadą. Najistotniejsze problemy to: zabezpieczenie dostępu przed osobami niepowołanymi, oddzielenie od siebie grup użytkowników, izolacja ruchu zewnętrznego (np. gości) oraz bezpieczne szyfrowanie i uwierzytelnianie.

Różne standardy zabezpieczeń sieci i autorskie rozwiązania producentów urządzeń sprawiają, że jeśli odpowiednio silny system ochrony nie został wprowadzony podczas tworzenia sieci, jej skuteczne zabezpieczenie przy zachowaniu wydajności może okazać się kosztowne. Aby ograniczyć wydatki, należy precyzyjnie określić potrzeby firmy i przeanalizować możliwości oferowane przez poszczególnych producentów.

Przedstawiając najlepsze naszym zdaniem rozwiązania do zabezpieczania sieci bezprzewodowych, oferujemy konsultacje mające na celu optymalne kosztowo wzmocnienie bezpieczeństwa sieci w Twojej firmie.

 

 

AirTight WIPS

Producent: AirTight Networks

 

AirTight WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) to rozwiązanie zabezpieczające słabe ogniwo w funkcjonowaniu sieci korporacyjnych, czyli łączność bezprzewodową (WiFi).

Narzędzie skanuje kanały łączności bezprzewodowej oraz przewodowej, by wykryć nieautoryzowaną aktywność. Podstawowe możliwości systemu to:

 

 

Sophos UTM

Producent: Sophos

 

Rozwiązanie znane wcześniej jako Astaro – system oparty na jednej linii urządzeń, do których wgrywa się licencje na potrzebne funkcjonalności. Jedną z nich jest tworzenie sieci bezprzewodowych.

Dodatkowo można wybrać moduły zarządzania siecią, ochrony poczty, filtrowania WWW, ochrony serwerów webowych. Istnieje możliwość  integracji tego rozwiązania z systemem ochrony stacji roboczych.

Główne urządzenie może mieć również postać maszyny wirtualnej, lub oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie użytkownika. Ponadto, jako dodatek do rozwiązania, oferujemy bezprzewodowe punkty odstępowe i sprzętowe urządzenia do łączenia zdalnych komputerów z siecią główną.

 

 

Rozwiązania Fortinet

Producent: Fortinet

 

Rodzina urządzeń zabezpieczających sieci komputerowe, również te oparte na łączności bezprzewodowej. Poszczególne produkty Fortinet uzupełniają się, skutecznie ochraniając wszystkie aspekty funkcjonowania sieci firmowej. W taki system można również włączyć inne produkty firmy, np. FortiClient do ochrony stacji roboczych przed wirusami, czy FortiWeb do ochrony serwerów webowych i stworzyć całościowy system chroniący zarówno sieć, jak i poszczególne komputery w organizacji.

Urządzenia firmy Fortinet pogrupowane są według ich funkcji:

 

 

Juniper UAC

Producent: Juniper Networks

 

Firma Juniper rozszerzyła podejście do Network Access Control i proponuje Unified Access Control (UAC). System uwierzytelnienia, dostępu i kontroli na różnych poziomach warstw sieci i tworzenia reguł dostępu.

UAC integruje się z istniejącymi zasadami sieci bezprzewodowych, zdalnych połączeń VPN SSL, zapór ogniowych oraz z agentem instalowanym na stacjach roboczych – Junos Pulse. Dzięki takiemu podejściu instalacja rozwiązania nie wymaga dużej ilości zmian, zarządzanie dostępem jest łatwiejsze, a system w kompleksowy sposób kontroluje ruch sieciowy.