Monitorowanie systemów informatycznych

Prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych jest kluczowe w pracy nowoczesnej firmy. Rozwiązanie zbierające i analizujące informacje na temat pracy całego systemu pozwala szybko reagować na problemy i przewidywać zagrożenia.

Aby monitoring realnie wspomógł dział informatyczny, trzeba ustalić, które elementy działania systemu wymagają szczególnego nadzoru:

Proponujemy rozwiązania różnych producentów, umożliwiające optymalny sposób śledzenia wybranych parametrów. Przedstawione systemy można również zintegrować z dotychczas używanymi rozwiązaniami informatycznymi, by informacje automatycznie trafiały np. do systemu zgłoszeń serwisowych.

 

 

OpManager

Producent: ManageEngine

System monitorowania sieci i zasobów IT w  sieci WAN, serwerów, kontrolerów domeny, maszyn wirtualnych, serwisów, aktywnych urządzeń sieciowych i innych elementów infrastruktury IT

 

 

Application Manager

Producent: ManageEngine

Narzędzie do kompleksowego monitorowania aplikacji.

 

 

Events Managment

Producent: GFI

Prowadzony przez system aktywny monitoring sieci automatycznie reaguje na zdarzenia (SIEM – Security Information and Event Management) archiwizując raporty na użytek administratora.